Voltar para a pesquisa de influenciadores
Instagram estatísticas e análises do canal Instagram
Atualizada: --

areaCodeMap.undefined
langMap.undefined

Seguidores

--

Visualizações médias

--

NoxScore

--

Custo estimado

$ --

Índice de comprometimento

--

Visão geral dos dados
Público
Contente
Marca

Số liệu chung

Chất lượng kênh

Điểm số Nox
0/5 Kém
Điểm số Nox là chỉ số từ 1-5 được tính toán dựa trên 5 yếu tố (Tăng trưởng lượt theo dõi, nội dung đăng tải, chất lượng kênh, độ tin cậy và mức độ tương tác của người xem)
Tiêu chí điểm số Nox
Tăng trưởng lượt theo dõi
Kém
Đăng tải nội dung
Kém
Chất lượng kênh
Kém
Tỷ lệ tương tác
Kém
Độ tin cậy người xem
Kém

Giá hợp tác và CPM

Số liệu tăng trưởng

Total
Crescimento
Theo dõi 0
Số lượng video 0
Xem thêm