กลับไปที่การค้นหาอินฟลูเอนเซอร์
สถิติและการวิเคราะห์ของช่อง
อัปเดต: --

areaCodeMap.undefined
langMap.undefined

ผู้ติดตาม

--

วิวเฉลี่ย

--

Noxคะแนน

--

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

$ --

อัตราการมีส่วนร่วม

--

ภาพรวม
ผู้ชม
คอนเทนต์
แบรนด์

Data dasar

Kualitas Saluran

NoxScore
0/5 Rendah
NoxScore adalah metrik 1 hingga 5 yang menggabungkan lima komponen (pertumbuhan pengikut, pembuatan dan publikasi, kualitas saluran, kredibilitas pemirsa, dan tingkat keterlibatan) menjadi satu skor.
komponen NoxScore
Pertumbuhan pengikut
Rendah
Pembuatan dan publikasikan
Rendah
Kualitas saluran
Rendah
Tingkat keterlibatan
Rendah
Kredibilitas audiens
Rendah

Biaya dan CPM

Data Pertumbuhan


ทั้งหมด
การขึ้น
Pengikut 0
Video 0
Tunjukkan lainnya