மனிதர்களின் துன்பங்களுக்கு யார் பொறுப்பு? | Who is responsible for hardships among mankind?
Vincent Selvakumar
117K Inscritos 906 O número total de vídeo15.06M Visualização Total· 2021-01-23