تكلمت مع القطوه باستخدام مترجم قطط 😺!! ( شوفوا ايش قالت لي 😨!! )
توبز TOPZ
3.25M Inscritos 330 O número total de vídeo256.6M Visualização Total· 2019-07-10