ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങാവുന്ന നല്ലൊരു Oppo phone /Oppo F15 features explained in Malayalam
PrathapGTech
266K Inscritos 528 O número total de vídeo19.28M Visualização Total· 2020-01-17