20 30 40 50 60 เส้นทางเกษียณของช่วงอายุที่ต่างกัน จุดแข็ง จุดอ่อนของแต่ละช่วงอายุ || วางแผนเกษียณ
คุยการเงินกับที
164K Inscritos 288 O número total de vídeo14.35M Visualização Total· 2020-07-27