ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ
Comedy Referendum 2020
673 Inscritos 213 O número total de vídeo130.68K Visualização Total· 2020-06-15