ఈ పాట వింటే కలియుగ వైకుంఠుడు వేంకటేశ్వరునికి అభిషేకం చేసినంత పుణ్యం Popular Balaji Devotional Songs
PicsarTv
267K Inscritos 2675 O número total de vídeo71.6M Visualização Total· 2019-10-19