Análise seu vídeo do YouTube

Link incorreto do YouTube
Vídeo não encontrado
🔥TXT - ANH LÙN TRẢI NGHIỆM SIÊU XE MÁY ĐIỆN PEGA 15.000.000 VNĐ :D
TXT Official
TXT Official 3.75M Inscritos 1661 O número total de vídeo 1.41B Visualização Total 2019-05-30 PublicadoDados atualizados em --
As visualizações de vídeo1.96M
Rácio de gostos 96.1%
Número de comentários0
Taxa de visualizações 52.3%
Bom
Valor estimado do vídeo $ 14.12K - $ 28.25K
Taxa de Engajamento 2.19%
A tag de vídeo
TXT tien xinh trai txt txt vlogs tiến xinh trai TIẾN XINH TRAI TIEN XINH TRAI TIẾN CHÓ
Introdução
🔥Hehe. Anh Lùn chưa bao giờ được trải nghiệm con xe điện nào chất thế này luôn ae.
Xe điện PEGA tiết kiệm gấp 33 lần xe ga, còn có nhiều ưu đãi khủng, check thông tin tại đây nha: https://www.pega.com.vn
Desdobrar