ประกาศให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารพ้นจากตำแหน่ง ถอดฐานันดรศักดิ์ และยศทหารตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชฯ
Thai PBS News
746K Inscritos 48857 O número total de vídeo313.59M Visualização Total· 2019-10-21