Análise seu vídeo do YouTube

Link incorreto do YouTube
Vídeo não encontrado
มุมมืด - แมว จิระศักดิ์
Manat Wimolsuknopparat
Manat Wimolsuknopparat 19.2K Inscritos 10 O número total de vídeo 12.87M Visualização Total 2013-08-13 PublicadoDados atualizados em --
As visualizações de vídeo7.34M
Rácio de gostos 0.33%
Número de comentários939
Taxa de visualizações 100%
Muito bom
Valor estimado do vídeo $ 23.49K - $ 58.73K
Taxa de Engajamento 0.46%
A tag de vídeo
มุมมืด แมว จิระศักดิ์ แมว awake
Introdução
มุมมืด - แมว จิระศักดิ์ อัลบั้ม CATAROCK No.4 Awake (พ.ศ.2544)

เขาและเธออยู่ตรงนั้น เขาและเธอในอ้อมแขนกันและกัน
ไม่มีที่เหลือ ไม่ต้องการคนอื่น

ฉันทรุดลงที่ตรงนี้ ฉันที่มันไม่มีแม้ใครซักคน
ไม่มีความหมาย หัวใจสับสน ทรมาน

ที่ตรงนั้นมันมีแสงมันมีไฟ ที่ตรงนั้นมันเป็นของคนรักกัน
ที่ตรงนั้นไม่มืดมิดไม่เงียบเหงาไม่เดียวดาย ไม่ต้องอยู่เหมือนตายอย่างตรงนี้

ปิดฉากเธอจากไปแล้ว ทิ้งไว้เพียงแค่ความ เจ็บปวดที่ยังรวดร้าวยังรุนแรง
จุดจบมันก็คือฉัน มันคือฉันที่ยัง บาดเจ็บจมอยู่ในมุมที่มืดมิด(ในใจเธอ)

เขาและเธอจากไปแล้ว ฉันยังอยู่ตรงนี้เพียงเดียวดาย
แสงไฟสลัว หัวใจสลาย มืดเหลือเกิน


ที่ตรงนั้นมันมีแสงมันมีไฟ ที่ตรงนั้นมันเป็นของคนรักกัน
ที่ตรงนั้นไม่มืดมิดไม่เงียบเหงาไม่เดียวดาย ไม่ต้องอยู่เหมือนตายอย่างตรงนี้

ปิดฉากเธอจากไปแล้ว ทิ้งไว้เพียงแค่ความ เจ็บปวดที่ยังรวดร้าวยังรุนแรง
จุดจบมันก็คือฉัน มันคือฉันที่ยัง บาดเจ็บจมอยู่ในมุมที่มืดมิด(ในใจเธอ)

ที่ตรงนั้นมันมีแสงมันมีไฟ ที่ตรงนั้นมันเป็นของคนรักกัน
ที่ตรงนั้นไม่มืดมิดไม่เงียบเหงาไม่เดียวดาย ไม่ต้องอยู่เหมือนตายอย่างตรงนี้


ปิดฉากเธอจากไปแล้ว ทิ้งไว้เพียงแค่ความ เจ็บปวดที่ยังรวดร้าวยังรุนแรง
จุดจบมันก็คือฉัน มันคือฉันที่ยัง บาดเจ็บจมอยู่ในมุมที่มืดมิด(ในใจเธอ)

ปิดฉากเธอจากไปแล้ว ทิ้งไว้เพียงแค่ความ เจ็บปวดที่ยังรวดร้าวยังรุนแรง
จุดจบมันก็คือฉัน มันคือฉันที่ยัง บาดเจ็บจมอยู่ในมุมที่มืดมิด(ในใจเธอ)
Desdobrar