Análise seu vídeo do YouTube

Link incorreto do YouTube
Vídeo não encontrado
ครั้งหนึ่งเคยมี “กบฏนายสิบ”
THE BACKGROUND - ความเป็นมา-
THE BACKGROUND - ความเป็นมา- 180K Inscritos 177 O número total de vídeo 20.39M Visualização Total 2020-11-09 PublicadoDados atualizados em --
As visualizações de vídeo52.53K
Rácio de gostos 96.3%
Número de comentários63
Taxa de visualizações 29.2%
Mais ou menos
Valor estimado do vídeo $ 168 - $ 420
Taxa de Engajamento 2.55%
A tag de vídeo
Introdução
ภายหลังจากกบฏบวรเดช ต่อด้วยการสละราชสมบัติของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 จนมีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปใหญ่ ในหมู่ประชาชนและสื่อมวลชน
อยู่ต่อมาได้มีกลุ่มคนคิดการกบฏเพื่อหวังยึดอำนาจขึ้น ซึ่งคณะการก่อการครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นนายทหารชั้นประทวน อันประกอบด้วยยศจ่านายสิบ นายสิบ และพลทหาร จากกองพันต่างๆในกรุงเทพฯ จนการก่อการครั้งนี้ถูกเรียกขานว่า “กบฏนายสิบ” วันเราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับเหตุการณ์ครั้งนี้กันครับ
-------------------------------------------------------
**ข้อมูลอ้างอิง**

โรม บุนนาค, คู่มือรัฐประหาร, กรุงเทพฯ : สยามบันทึก, 2549.

บทความ “กบฏนายสิบ” ผู้เรียบเรียง จุฑามาศ และ รศ.ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ จากสถาบันพระปกเกล้า - http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%8E%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%9A#cite_note-5

กบฏนายสิบ - https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%8F%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%9A

3 สิงหาคม 2478 กลุ่ม “กบฏนายสิบ” ถูกจับกุมฐานวางแผนยึดอำนาจจากคณะราษฎร - https://www.silpa-mag.com/this-day-in-history/article_1370
-------------------------------------------------------
*รูปภาพใช้ประกอบการบรรยายเท่านั้น*
------------------------------------------------------
Desdobrar