Dayahang ले Budhdhi लाई जिस्काउदा Wilson ले तामाङ भाषा मै यस्तो भने।सुन्तलीलाई हजुर आमा बनाए|
Enter 10 Nepal
206K Inscritos 400 O número total de vídeo24.75M Visualização Total· 2020-02-17